Ankeedid

Taotlusankeedid ja muud elektroonilises  vormis dokumendid

Sellelt lehelt leiad vahetusse minekuks vajaminevad elektroonilises vormis ankeedid. Klõpsates vajaliku dokumendi nimel, salvestad selle oma arvutisse soovitud kohta. Dokumendi lugemiseks ja väljaprintimiseks vajad tasuta programmi Adobe Reader.

Programm avab kuvaril dokumendi, mille järel…

  • Prindi endale kõigepealt üks tühi eksemplar, kuhu võid käsitsi koguda kõik andmed, mis on vajalikud taotlusankeedi täitmiseks.
  • Järgmiseks täida arvutis tegelik ankeet ja prindi see kohe välja.
  • Adobe Reader programmiga ei ole võimalik täidetud ankeeti muuta ega salvestada, vaid see tuleb kohe välja printida.
  • Käsitsi täidetud ankeedid ei ole enam kõlbulikud!

TÄHELEPANU!

  • Alles seejärel  täidetakse tegelik taotlusankeet suve- ja laagrivahetusse. Aastase vahetuse ankeet täidetakse ainult noorsoovahetuse andmebaasi kaudu. Juhised selleks saad oma klubi noorsoovahetuse asjurilt.
  • Taotlusankeedi täitmiseks läheb vaja ja saab juhiseid ja infot nii juuresolevast aastase vahetuse taotlemise juhendist kui oma rotaryklubi noorsoovahetuse asjurilt. Osa ankeedis nõutud andmetest leiate kõige lihtsamalt koos temaga  Rotary teatmikust.

Aastase vahetuse ankeedid

Suvise vahetuse ankeedid

Laagrivahetuse ankeedid

Muu materjal

Eesti Rotary Noorsoovahetuse koduleht