Vastuvõttev pere

Eesti tuleva õpilase vastuvõtvaks pereks võib hakata iga pere. Peredelt eeldatakse vaid normaalseid, tasakaalus olevaid elutingimusi, huvi noorsoovahetustegevuse vastu ning aega olla koos vahetusõpilasega ja hoolitseda tema igakülgsete soovide ja vajaduste eest.

Vastuvõtvaks pereks olemine pakub perele võimaluse tutvuda võõra kultuuriga, uue keelega (kuigi peres räägitakse eesti keelt) ja loomulikult uue inimese ja tema enda perega. Sageli kanduvad need uued suhted ka noore täiskasvanuikka ning mõnikord jäävad alles koguni kogu eluks, pakkudes suurepäraseid suhtlemisvõimalusi, kui pere ise reisib noore kodumaale.

Vastuvõtva pere kohustus on organiseerida noorele vaid majutus – eelistatavalt oma tuba – ja toit.
Vastuvõtva perena tegutsemine ei maksa midagi ning selle eest ei maksta ka mingit tasu.

Juhul, kui oled huvitatud hakkama vastuvõtvaks pereks, võta ühendust oma paikkonna rotary klubiga ja registreeru soovijaks. Klubi võtab sinuga ühendust ja räägib asjast täpsemalt enne õpilase saabumist. Siis saad ka illustreeritud infopaketi saabuva noore kohta ning sageli koolitab klubi ka vastuvõtvat peret kohanemaks uue olukorraga.

Vastuvõttev pere kohustub järgima Rotary määratletud noorsoovahetuse põhimõtteid. Pere täidab enne vahetusõpilase saabumist koos rotary klubi noorsoovahetuse asjuriga vastuvõtva pere ankeedi. Noorsoovahetuse asjur saadab täidetud ankeedi noorsoovahetuse koordinaatorile.

Siit võid laadida alla täpsema vastuvõtva pere juhendi, mis sisladab ka rahvusvahelisi vahetusõpilase reegleid, esimese õhtu küsimusi jne.

Lisaks leiad siit vastuvõtva pere koolituspaketi.

Alla laaditavad dokumendid:

Eesti Rotary Noorsoovahetuse koduleht