Laagrivahetus

Teine Rotary noorsoovahetuse vorm on suvelaagrid, mida korraldatakse EEMA territooriumil (Euroopa, Türgi, Iisrael ja Lõuna-Aafrika) ja Kanadas.
Soomes ja Eestis korraldatakse vastastikkuse põhimõttel laagreid EEMA territooriumi noortele. Laagreid korraldatakse tavaliselt juulis-augustis ning nende kestus on 2-3 nädalat.
Tegelik laager kestab umbes nädala ning see on ehitatud üles mõne eelnevalt kindlaksmääratud teema ümber. Laagri hulka kuulub ka peremajutuse periood, mis kestab ühest kuni kahe nädalani ning võib olla jagatud ka mitme erineva paikkonna vahel.
Rotary-laagreid korraldatakse ka füüsilise puudega noortele.

Ka laagrivahetuse puhul kannab Rotary hoolt turvalise laagri ja usaldusväärse vastuvõtva pere eest ning korraldab enne reisi koolituse. Laagrivahetuses osaleva noore pere vastutab reisikorralduse eest.

Osalemistingimused

Rotariaanide korraldatavates laagrivahetustes võivad osaleda nii rotariaanide kui muude perede lapsed ilma mingi eelistuseta. Valik toimub täielikult noorte endi omaduste ja saavutuste põhjal. Noorelt eeldatakse piisavalt head õppeedukust gümnaasiumis või põhikooli viimastes klassides, paindlikkust, esinemisoskust ja iseseisvust.
Kõige olulisem on, et noor ise on oma vahetussemineku otsuse taga.

Laagrivahetusse pääsevad noored valitakse saatva rotaryklubi intervjuude põhjal, lõplikult kinnitab vahetusse suunduvad noored klubi juhatus.

Laagrivahetuse programm on üldiselt mõeldud 15-20 aastastele. Mingil määral osaleb vahetuses ka üle 20-aastaseid noori.

Kulud

Laagrivahetuse korraldustasu on 300€.
Lisaks sellel tuleb maksta reisi- ja kohustuslike kindlustuskulude eest.

Maksekorraldusele tulevad andmed:
Saaja: SUOMEN ROTARY RY / NUORISOVAIHTO
Konto: FI96 2001 1800 1502 97
Viitenumber: 3502
SWIFT;BIC: NDEAFIHH

Laagrivahetuses osalemise taotlemine

  • Laagrivahetuses osalemise taotlused esitatakse 1.detsembriks. Taotlusi võetakse vastu ka pärast seda kogu varakevade jooksul.
    Mida varem taotleda, seda paremad laagrisse pääsemise ja valikuvõimalused sul on.
  • Laagrivahetuses osalemiseks esitatakse 7-leheküljeline laagrivahetuse ankeet.
  • Lae alla ka laagrivahetuse taotlemise juhend. Loe see kõigepealt hoolikalt läbi ja  tegutse vastavalt juhistele.
  • Mida varem taotlus esitada, seda paremad võimalused on pääseda soovitud teemal toimuvasse laagrisse ja soovitud riiki.
  • Igasuvised laagrite toimumiskohad ja teemad selguvad talve ja kevade jooksul.
    Seetõttu ei ole täpseid andmeid järgmise suve  laagrite ja nende toimumisaegade kohta taotlemise ajal alati teada. Laagrieelistusi kaaludes võib teemade ja riikide kohta suundaandva nimekirjana kasutada eelmise suve laagripakkumisi. Informatsiooni laagrite kohta lisatakse kodulehele vastavalt sellele, kuidas seda saabub. Taotledes tasub kirja panna mitmeid riike ja teemasid, see lihtsustab noore paigutamist soovitud laagrisse. Kui nimekirja ilmub mõni eriti huvipakkuv laager, tasub sellest kohe teatada laagrivahetuse kirjavahetajale.
  • Kõik taotlejad suudetakse tavaliselt paigutada laagrisse.

Infot 2017. a laagrite kohta leiad siit. (Näidis)

Laagrivahetuse tegevuse kirjavahetaja on:

Markku Antila
Kauppatie 11
66300 Jurva
GSM: +358 500 263880
E-post: markku@anvianet.fi

Eesti Rotary Noorsoovahetuse koduleht