Vahetuse liigid

Suvevahetus

Suvevahetuse programmis pakub Rotary noorele hea võimaluse tutvuda suvevaheajal turvaliselt teiste maade elu-oluga.
Selle vahetuseliigi puhul veedab Eesti noor ühe kuu välismaal vastuvõtva pere kodus ning naaseb kodumaale koos selle pere noorega, kes jääb omakorda kuuks ajaks Eesti pere külaliseks.
Vahetus võib toimuda ka nii, et välismaa noor tuleb kõigepealt Eestisse ning õpilased lähevad seejärel koos teise riiki.
Mõnedes Euroopa riikides on vahetusperiood lühem, näiteks Belgias on selle pikkus tavaliselt 2 nädalat + 2 nädalat.

Laagrivahetus

Teine Rotary noorsoovahetuse vorm on suvelaagrid, mida korraldatakse EEMA territooriumil (Euroopa, Türgi, Iisrael ja Lõuna-Aafrika) ja Kanadas. Soomes ja Eestis korraldatakse vastastikkuse põhimõttel laagreid EEMA territooriumi noortele.
Laagreid korraldatakse tavaliselt juulis-augustis ning nende kestus on 2-3 nädalat. Tegelik laager kestab umbes nädala ning see on ehitatud üles mõne eelnevalt kindlaksmääratud teema ümber.
Laagri hulka kuulub ka peremajutuse periood, mis kestab ühest kuni kahe nädalani ning võib olla jagatud ka mitme erineva paikkonna vahel.
Rotary-laagreid korraldatakse ka füüsilise puudega noortele.

Aastane vahetus

Noorsoovahetuse olulisim tegevusliik on aastane vahetus.
Selles vahetuses saab noor, tavaliselt pärast gümnaasiumi  10. klassi,  võimaluse aastasteks õpinguteks mõnes Euroopa või ookeanitaguse riigi koolis.
Kuna vahetusõpilasel on  aasta jooksul mitu vastuvõtvat peret, annab see suurepärase võimaluse välisriigi elu kultuuriga ja tutvumiseks.
Kohalikud rotaryklubid korraldavad noorele huvitava programmi, mis sisaldab ka ettevõtete, kultuuriliste vaatamisväärsuste ja muude sihtkohtade külastusi.
Kõik klubi liikmed kannavad vastuvõetava vahetusõpilase eest hoolt. Rotary vahetusprogrammi eesmärk on võimalikult individuaalne ja lähedane hoolitsus vahetusõpilase eest.
Aastases vahetuses olevale õpilasele organiseeritakse usaldusväärsed vastuvõtvad pered, turvaline reis, koolitus enne reisi ja lühike sisseelamisprogramm sihtriigis enne vastuvõtvasse peresse siirdumist.

Eesti Rotary Noorsoovahetuse koduleht