Aastavahetus

Noorsoovahetuse olulisim tegevusliik on aastane vahetus.

Selles vahetuses saab noor, tavaliselt pärast gümnaasiumi 10. klassi, võimaluse aastaseks õpinguks mõnes Euroopa või ookeanitaguse riigi koolis.
Kuna vahetusõpilasel on  aasta jooksul mitu vastuvõtvat peret, annab see suurepärase võimaluse välisriigi elu ja kultuuriga tutvumiseks.
Kohalikud rotaryklubid  korraldavad noorele huvitava programmi, mis sisaldab ka ettevõtete, kultuuriliste vaatamisväärsuste ja muude sihtkohtade külastusi.
Kõik klubi liikmed kannavad vastuvõetava vahetusõpilase eest hoolt. Rotary vahetusprogrammi eesmärk on võimalikult individuaalne ja lähedane hoolitsus vahetusõpilase eest.
Aastases vahetuses olevale õpilasele organiseeritakse usaldusväärsed vastuvõtvad pered, turvaline reis, koolitus enne reisi ja lühike sisseelamisprogramm sihtriigis enne vastuvõtvasse peresse siirdumist.

Osalemistingimused

Rotariaanide korraldatavates laagrivahetustes võivad osaleda nii rotariaanide, kui muude perede lapsed ilma mingi eelistuseta.
Valik toimub täielikult noorte endi omaduste ja saavutuste põhjal.
Noorelt eeldatakse piisavalt head õppeedukust gümnaasiumis või põhikooli viimastes klassides, paindlikkust, esinemisoskust ja iseseisvust.
Kõige olulisem on, et noor ise on oma vahetussemineku otsuse taga.

Aastase vahetuse programm on mõeldud üldiselt 16…18-aastastele. Vastuvõtvatel riikidel on oma täpsemaid vanusepiiranguid.
Vanusepiirang tähendab noore vanust vahetusaasta alguses. Eestist väljaminevate õpilaste vahetusaasta algab augustis ja lõpeb järgmise aasta juulis.

Kulud

Aastasesse vahetusse mineva noore perele tekib vahetusest kulusid.
Allpool on kohustuslike kulude nimekiri, milles toodud summad on hinnangulised.
Täpsed kulud selguvad õpilasele Lahti üleriigilisel vahetusõpilaste koolitusel aprillis-mais enne vahetusse suundumist.

 • aastase vahetuse korraldustasu 750 €
 • kindlustus u.700 €
 • viisa olenevalt sihtriigist
 • lennureis sihtriiki
  • Brasiilia 1500 €
  • Mehhiko 1500 €
  • USA/Kanada 1100 €
  • Austraalia/NZL 2000 €
 • Euroopa lennud on oluliselt odavamad
 • jätkulennud sihtriigis 200…1000 € (hinnad sõltuvad riigist ja lennukaugusest)
 • sisseelamislaager sihtriigis
  • Brasiilia 900 €
  • Mehhiko 600 €
  • USA/Kanada 1300 €
  • Austraalia/NZL 800 €
  • teistes riikides ei ole sisseelamislaagrit.
 • vahetusõpilase pintsak ja märgid koos postikuludega 300 €
 • koolitus Soomes 50 €
 • mõnedes riikides tuleb võtta lisakindlustus, maksta deposiit rotariaanide hädaolukordade fondi (emergency fund), hankida arstitõendeid ja vaktsineerida viisa taotlemiseks, registreeruda kohalikes ametiasutustes, hankida kohalik isikutunnistus jne.
  Kõige selle eest võib tekkida lisakulutusi sõltuvalt riigist 0 … 1500 €.

Osa lennureiside hinnast tuleneb lennujaamamaksudest ning nende summade osas võib tulla muutusi johtuvalt valuutakursi muutustele.
Kui maksud muutuvad, muutuvad vastavalt ka ülaltoodud lennupiletite hinnad.
Lennupiletid tuleb vahetusõpilasel osta Rotary määratud reisibüroost. Teisi piletite hankimise võimalusi ei tohi kasutada.

Tähelepanemiseks olgu öeldud, et juhul kui sihtriigis sisseelamisprogramm korraldatakse, on see osa vahetusest, milles osalemine on kohustuslik.

Aastase vahetuse puhul annab vastuvõttev klubi noorele umbes 60 € taskuraha kuus. Vastuvõtvad klubid ja pered vastutavad ka noore toidu-, majutus- ja koolikulude ning perereisidega seotud kulude eest. USA-s makstakse koolis toimuva toitlustamise eest tavaliselt klubi antud taskurahast.

Aastase vahetuse korralduskulud makstakse järgmisele kontole:

Saaja: SUOMEN ROTARY RY / NUORISOVAIHTO
Konto: 200118-150297 tai IBAN FI96 2001 1800 1502 97
Viitenumber: 1504
SWIFT;BIC: NDEAFIHH

Aastavahetuse taotlemine

Aastase vahetuse taotlemine toimub sügisel kuni oktoobri keskpaigani.

 • Vahetusse minna sooviv noor uurib oma paikkonna rotary-klubidelt osalemisvõimalusi.
 • Järgmiseks saadab noor klubile vabas vormis taotluse (üks A4), milles räägib endast ja oma taustast.
 • Klubi/klubid kutsuvad kõik kandidaadid intervjuule, mille põhjal tehakse valik, millised õpilased esitatakse vahetusprogrammi.
 • Piirkonna noorsoovahetuse komitee intervjueerib kõiki klubide esitatud kandidaate ja teeb õpilaste seast lõpliku valiku.
 • Seejärel täidab saatev klubi aastase vahetuse garantiivormi, milles küsitakse vahetusse suunduvalt õpilaselt ka nelja eelistatud riiki, kuhu õpilane kohustub minema ning üks neist peab olema ingliskeelne riik.
  Vorm saadetakse piirkonna noorsoovahetuse esimehele hiljemalt novembri lõpuks.
 • Pärast seda saab õpilane hakata täitma tegelikke taotlusvorme. Noorsoovahetuse asjur saadab täidetud vormid ja korraldustasu maksmist tõendava kviitungi piirkonna noorsoovahetuse koordinaatorile hiljemalt 1. detsembriks.
 • Koordinaator saadab jaanuaris vormid aastavahetuse kirjavahetajale, kes paigutab noore sihtriiki ja on kontaktisikuks noort puudutava asjaajamise küsimustes.
 • Kevadel korraldatakse väljasuunduvatele  õpilastele koolitusi, mis on vahetusprogrammi osa ja seega kõikidele vahetusse suundujatele kohustuslikud.
 • Minek aastasesse vahetusse toimub juulis-augustis. Täpsed koolitus- ja väljasõidupäevad selguvad kirjavahetuse käigus.

Eesti Rotary Noorsoovahetuse koduleht