Suvevahetus

Suvevahetuse programmis pakub Rotary noorele hea võimaluse tutvuda suvevaheajal turvaliselt teiste maade elu-oluga.
Selle vahetuseliigi puhul veedab Eesti noor ühe kuu välismaal vastuvõtva pere kodus ning naaseb kodumaale koos selle pere noorega, kes jääb omakorda kuuks ajaks Eesti pere külaliseks.
Vahetus võib toimuda ka nii, et  välismaa noor tuleb kõigepealt Eestisse ning õpilased lähevad seejärel koos teise riiki.
Mõnedes Euroopa riikides on vahetusperiood lühem, näiteks Belgias on selle pikkus tavaliselt 2 nädalat + 2 nädalat.

Ka suvevahetuse puhul organiseerib Rotary vahetusorganisatsioon usaldusväärse vastuvõtva pere, turvalise reisi, koolituse enne reisi ja lühikese sisseelamist hõlbustava programmi (USA, Kanada, Mehhiko) New York Citys enne vastuvõtvasse peresse suundumist.

Suvevahetuse taotlemise juhised leiab selle lehekülje lõpust.

Reisides tuleb pöörata tähelepanu mõnedele reisijuhistesse koondatud seikadele.

Juhul kui on tegemist alla 3 kuu pikkuse reisiga, ei ole Ühendriikidesse ega Kanadasse viisat vaja.

Osalemistingimused

Rotariaanide korraldatavates suvevahetustes võivad osaleda nii rotariaanide kui  muude perede lapsed ilma mingi eelistuseta.
Valik toimub täielikult noorte endi omaduste ja saavutuste põhjal. Noorelt eeldatakse piisavalt head õppeedukust gümnaasiumis või põhikooli viimastes klassides, paindlikkust, esinemisoskust ja iseseisvust.
Kõige olulisem on, et noor ise on oma vahetussemineku otsuse taga. Suvevahetuse programm on mõeldud üldiselt 15-18 aastastele.
Enne vahetusse minekut käib õpilane esinemas saatva rotaryklubi koosolekul, samuti on viisakas minna pärast tagasitulekut klubisse rääkima oma vahetuse kogemustest.

Kulud

Suvevahetuse korraldustasu on 350 €. Lisaks sellel tuleb maksta reisi- ja kindlustuskulude ning mingil määral koolituskulude eest. Reisikulud sõltuvad sihtriigist ja riigisisestest jätkulendudest: USA/Kanada/Mehhiko 1100…2000 € ja Euroopa 300…500 €. Peale selle tuleb tasuda reisikindlustuse eest (50…200€), kodumaal toimuva koolituse eest 50 € ja USA/Kanada/Mehhiko puhul kohapealse sisseelamisprogrammi eest (tavaliselt kolmepäevane programm  New Yorgis) u. 1300 €. Teistes riikides kohapealseid sisseelamisprogramme ei ole.

Juhul, kui riiki tutvustav sisseelamisprogramm korraldatakse, on see suvevahetuse osa ja osalemine on kohustuslik. Brasiiliasse suunduv suvevahetuse õpilane võib soovi korral reisida sinna koos aastase vahetuse rühmaga. Sel juhul peab suvevahetuses osaleja osalema ka aastase vahetuse rühmale mõeldud Brasiilia sisseelamisprogrammis. Ainult reisida koos aastase vahetuse rühmaga ei ole võimalik.

Suvevahetuse korraldustasu makstakse järgmisele kontole:

Saaja: SUOMEN ROTARY RY / NUORISOVAIHTO
Konto: 200118-150297 tai IBAN FI96 2001 1800 1502 97
Viitenumber: 2503
SWIFT;BIC: NDEAFIHH

Suvevahetuses osalemise taotlemine

Suvevahetuses osalemise taotlemise aeg on sügisel kuni oktoobri keskpaigani.

  • Vahetusse minna sooviv noor uurib oma paikkonna rotary-klubidelt osalemisvõimalusi. Eestis tegutsevate klubide kontaktandmed asuvad siin!
  • Järgmiseks saadab noor klubile vabas vormis taotluse (üks A4), milles räägib endast ja oma taustast.
  • Klubi kutsub kõik kandidaadid intervjuule, mille põhjal tehakse valik. Lõplikult kinnitab vahetusse suunduvad noored saatva klubi juhatus.
  • Seejärel täidab saatev klubi suvevahetuse garantiivormi, milles küsitakse vahetusse suunduvalt õpilaselt ka kuus eelistatud riiki, kuhu õpilane kohustub minema. Vorm saadetakse piirkonna noorsoovahetuse esimehele hiljemalt novembri lõpuks.
  • Pärast seda saab õpilane hakata täitma tegelikke taotlusvorme. Noorsoovahetuse asjur saadab täidetud vormid ja korraldustasu maksmist tõendava kviitungi piirkonna noorsoovahetuse koordinaatorile hiljemalt 1. detsembriks.
  • Koordinaator saadab vormid jaanuaris suvevahetuse korrespondendile, kes paigutab noore sihtriiki ja on kontaktisikuks noort puudutava asjaajamise küsimustes.
  • Kevadel korraldatakse väljasuunduvatele õpilastele koolitusi, mis on vahetusprogrammi osa ja seega kõikidele vahetusse suundujatele kohustuslikud.
  • Suvelaagris osalemiseks esitatakse 7-leheküljeline suvevahetuse ankeet.

Info suvevahetuste kohtadest tuleb vähehaaval ja erinevatest riikidest erineval ajal. Esimesed kohad saadakse juba märtsis ja viimased tulevad maikuus. Itaaliast ja Prantsusmaalt  tulevad viimased kohad mõnikord isegi  juuni alguseski. On tähtis säilitada rahu, kui kohta ei saa esimeste hulgas.

Suvevahetusse minek toimub tavaliselt juunis. Euroopas lepivad pered omavahel vahetuse toimumise ajad vastavalt ajakavale kokku.

Eesti Rotary Noorsoovahetuse koduleht