KKK

Korduma kippuvad küsimused

See leht sisaldab vastuseid kõige üldisematele küsimustele:

Milliseid vahetusliike on olemas?

Rotary pakub Eestis endiselt kolme erinevat vahetusliiki.

Aastane vahetus tähendab kogu aasta pikkust viibimist  – üldiselt 3-4 peres –  ja kooliskäimist sihtriigis ja samast riigist pärit vahetusõpilase tulekut Eestisse kogu aastaks.

Suvevahetus tähendab suvist kuupikkust viibimist  sihtriigist  mõnes peres ja seejärel  selle pere lapse majutamist kuuks ajaks oma kodus.

Laagrivahetus on osalemine sihtriigis mõnes suvises teemalaagris. Laager kestab tavaliselt umbes nädala ning sellele eelneb nädal elamist sihtriigi vastuvõtvas peres.

Kes võib osaleda noorsoovahetuses?

Noorsoovahetusse võib pääseda osalema põhimõtteliselt iga sobivas vanuses Eesti  noor.

Aastasesse vahetusse minnakse  üldiselt gümnaasiumist  või mõnest muust keskkoolitasandi õppeasutusest pärast selle esimese aasta lõpetamist. Tingimuseks on õige vanus ja piisav õppeedukus, et vahetusaasta ei mõjutaks edasisi õpinguid. Piisavaks õppeedukuseks peetakse kuulumist klassi parima veerandi hulka. Vanusepiir võib olla riigiti mõnevõrra erinev. Vaata lähemalt aastase vahetuse lehelt.

Suvevahetusse ja laagrivahetusse võib minna samuti mistahes teise astme koolist, tingimuseks on õige vanus.

Kas noorsoovahetusse pääsemiseks peab olema Rotary liige?

Ei pea, Rotary noorsoovahetus on mõeldud kõikidele.

Kui palju maksab aastane vahetus?

Vahetustest tekkivad kulud leiate  erinevaid vahetusliike tutvustavatele lehtedelt. Kulud moodustuvad korraldustasust (400/200 EUR), kindlustusest (700 EUR), lennupiletitest, viisast, noorsoovahetuse pintsakust (300 EUR) ja koolitusest. Sihtriigis lisanduvad kuludele võimalikud  Rotary korraldatavad vabatahtlikud reisid.

Aastases vahetuses maksab sihtriigi vastuvõttev klubi õpilasele kuu taskuraha  60 EUR.

Kuidas ja millal taotletakse vahetuses osalemist?

Aastast vahetust taotletakse vahetusesuvele eelneval sügisel. Kuna vahetusse minnakse üldiselt gümnaasiumi  10. klassile järgneval suvel, juulis-augustis, taotletakse vahetusse minekut eelneval sügisel. Võta ühendust oma paikkonna rotaryklubiga ja räägi neile oma huvist.

Suve- ja laagrivahetusse taotletakse vahetusele eelneva aasta lõpus.

Täpsemad taotlemise ajad ja menetlusviisid leiab vahetusliike tutvustavatelt lehtedelt.

Kuidas saan teada, millised rotaryklubid paikkonnas tegutsevad  ja kellega võtan ühendust?

Eesti tegutseb 16 rotaryklubi, millest üle pooled osalevad noorsoovahetuses. Klubis on noorsoovahetuse asjur, kes oskab rääkida täpsemalt klubi vahetustegevusest.

Teavet Eestis tegutsevate klubide kohta leiate siit.

Eesti Rotary Noorsoovahetuse koduleht